top of page

In opdracht / Comissioned

Met werken in opdracht tracht ik de ruimte tussen mens en omgeving in dialoog te brengen om vandaaruit inzichtelijk te maken wat de ruimte nodig heeft. Bestaat er een wens die zoekt naar verwezenlijking? Het formuleren van een opdracht geeft richting aan een vraag. Schetsen maken kan een volgende stap zijn om de ruimte te verkennen en ideeen een eerste vorm te geven. Van hieruit kan er meer concreet gekeken worden wat er als beeld mag ontstaan.

With commissioned work, I try to bring the space between people and the environment into dialogue in order to gain insight into what the space needs. Is there a wish that seeks realization? Formulating an assignment provides direction to a question. Making sketches can be the next step to explore the space and give ideas a first shape. From here we can look more specifically at what may emerge as an sculpture.

naamloos-01404.jpg
IMG_20180905_132359.jpg

Papaver / Poppy

Het beeld "De Papaver" is in een tuin geplaatst waar het een verbindend element is geworden in de tuinarchitectuur.

 

The sculpture "The Poppy" has been placed in a garden where it has become a connecting element in the garden architecture.

IMG_20190829_170143.jpg
IMG_20190829_133304.jpg
tuinhaard (3).jpg

Stalen wand met deuren

Een stalen wand met deuren voor een industrieële uitstraling, speciaal ontworpen en uitgevoerd.

 

A steel wall with doors for an industrial look, specially designed and constructed.

Valbescherming / Fall protection

De eigenaren van deze woning wilden de valbeveiliging van de ramen op de eerste verdieping vervangen. Hun opdracht was om het in een non-figuratieve, enigszins Arabisch-achtige stijl te doen. Na het nodige schetswerk bleven er nog een aantal ontwerptekeningen over. De volgende fase was de omzetting van tekening naar beeld.

The owners of this house wanted to replace the fall protection of the windows on the first floor. Their assignment was to do it in an non figurative, somewhat Arabic-like style. After the necessary sketching work, a number of design drawings remained. The next phase was the conversion from drawing to object.

IMG_20180615_181915.jpg
IMG_20180821_132705.jpg
IMG_20190829_170058.jpg
20230815_124932.jpg

Tuinhaard

De tuinhaard is een ontwerp dat zowel beeldend als praktisch is.

 

The garden fireplace is a design that is both visual and practical.

Mocht je na het zien van deze pagina in contact willen komen met Lars Jansen gebruik dan onderstaande contact mogelijkheden.

If you would like to get in touch with Lars Jansen after seeing this page, please use the contact options below.

bottom of page